Zasady odstąpienia od umowy 

Jeśli jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego przysługuje Tobie prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: adriana@koloryduszy.pl

Zwracaną rzecz należy wysłać na adres: ul. Słoneczna 12, 57-320 Polanica Zdrój, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Koszty zwrotu ponosi kupujący.

Zgodnie z obowiązującym prawem od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócę najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie zwracanego produktu oraz formularza o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z art. 38 § 3 ustawy o Prawach Konsumenta, zwrot nie jest możliwy w przypadku produktów na zamówienie, nieprefabrykowanych oraz produktów wielkogabarytowych. 
Zwrot elementu nieprefabrykowanego w ciągu 14 dni bez podania przyczyny nie jest możliwy.

Aby móc skorzystać ze zwrotu, plakat lub płótno musi być w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś, nieużywany w oryginalnym opakowaniu. Do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia mi potwierdzenia jej odesłania, nie odeślę otrzymanej płatności

Zgodnie z obowiązującym prawem, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

W przypadku, gdy zakupiony u mnie towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację wyślij na adres e-mail: adriana@koloryduszy.pl jeszcze przed wysyłką wadliwego towaru. W odpowiedzi zwrotnej określę warunki reklamacji.

Uszkodzony lub wadliwy towar należy wysłać na adres: ul Słoneczna 12 57-320 Polanica Zdrój.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

 

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: Adriana Karima, ul. Słoneczna 12, 57-320 Polanica Zdrój. adriana@koloryduszy.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 –    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.